Wiela zjazdów, tela wyjazdów – Szczyńść Boże!

4 grudnia 2023

“4 grudnia to górników święto,
nie tylko dla Barbary o życzeniach pamiętaj,
ale również dla tych co się poświęcają,
w trudach pod ziemią na szychty zjeżdżają.
Niech im się szczęści i dobrze układa,
niech każdy Polak życzenia dziś składa.”

Z okazji górniczego święta – Barbórki!
życzymy wszelkiej pomyślności, szczęścia i satysfakcji
oraz nieustannego wstawiennictwa Świętej Barbary.

Szczynść Boże!