Polityka prywatności

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest: Medex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa.

2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ekogroszek.pl jest prowadzony przez Medex Spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością i Wspólnicy Spółka Komandytowa (zwany dalej”Medex”) z siedzibą w Bobrownikach przy ulicy Sienkiewicza 123, KRS: 0000430879, NIP:6252447235, REGON:243024334

3. Medex gromadzi następujące dane osobowe Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres poczty elektronicznej,
d) numer telefonu komórkowego,
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do dokonania rejestracji i zakupu w naszym sklepie.

4. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z funkcjonalności w ramach swojego konta.

5. Strona internetowa sklepu „MEDEX” korzysta z usługi Google Analytics (analiza ogladalności stron). Google Analytics (Google Inc.) korzysta z plików cookies zapisywanych na komputerze odwiedzającego, w celu określenia w jaki sposób użytkownik korzysta z określonej strony internetowej. Pobierane od użytkownika cookies wykorzystywane wyłącznie do sporzadzania raportów ruchu w sieciu i użytkowania witryny. Google Inc. operuje wyłącznie adresem ip użytkownika i nie łączy go z żadnymi innymi danymi osobowymi. Odpowiednie ustawienie w przeglądarce pozwoli zrezygnować z cookies.

6. Medex zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów.

7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.