Normy jakości dla węgla

Normy jakości dla paliw stałych – Czy to ważne?


12 września 2018r. weszła w życie ustawa regulująca normy jakości paliw stałych. Dotyczy ona wszystkich podmiotów zajmujących się obrotem hurtowym oraz detalicznym węgla i innych paliw stałych zawartych w ustawie tj.

a) Węgiel kamienny, brykiety lub pellety zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego
b) Produkty przeróbki termicznej węgla kamiennego lub brunatnego  przeznaczone do spalania (w postaci stałej)
c) Biomasa i torf
d) Muły węglowe i flotokoncentraty
e) Węgiel brunatny
f) Dowolna mieszania ww. paliw stałych zawierające mniej niż 85 % węgla kamiennego

Regulacja określa zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu, jeżeli te paliwa są przeznaczone do użycia w gospodarstwach domowych lub instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Głównym celem ustawy ma być jasne określenie wymogów jakościowych oraz wprowadzanie systemu kontroli paliw stałych wprowadzanych do sprzedaży na ternie naszego kraju. Efektem tych działań ma być znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które przyczyniają się do powstawania smogu. Ponadto z rynku zostaną wyeliminowane pewne paliwa np. floty i muły, o których wcześniej już dowiadywaliśmy się z uchwał antysmogowych wprowadzanych przez poszczególne sejmiki wojewódzkie.

Czy nasze produkty spełniają normy jakości? Tak.

Nasze produkty spełniają normy jakości określone w ustawie. Każdy z sortymentów posiada certyfikat jakości poświadczający parametry jakościowe deklarowane na worku. Ponadto wprowadziliśmy system znakowania naszych produktów, celem monitoringu i kontroli każdej partii materiału przeznaczonej do sprzedaży. Więcej szczegółów dotyczących polityki jakości w naszej firmie znajduje się w zakładce JAKOŚĆ.